Asgari Ücretler

Fransa Asgari Ücret 2023 Fransa’da Asgari Ücret Ne Kadar ?

fransa asgari ucret 2023 fransada asgari ucret ne kadar 1359
Written by Fiyatlisto

Fransa Asgari Ücret 2023 Fransa’da Asgari Ücret Ne Kadar araştırmamızla birlikteyiz. Avrupa’nın Almanya ile birlikte en büyük yüzölçümüne sahip ülkelerden biri olan Fransa ekonomi olarak da Avrupa’nın ve dünyanın en büyük ekonomilerinden biridir. Fransa’nın başkenti Paris olmak ile birlikte ülkenin nüfusu 67 milyon civarındadır.

Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü’nün verilerine göre 2012 yılında 83 milyon kişilik bir turist akını ile Fransa en çok ziyaret edilen ülke olmuştur. Bu nedenle ülkenin önde gelen ekonomik sektörlerinden biri turizmdir. Turizm dışında otomotiv, sanayi ve sağlık sektörleri de oldukça gelişmiştir. Bu alanların dışında resim, müzik ve sanat gibi konularda da oldukça ileri bir ülke olan Fransa asgari ücret düzeyi ve yaşam şartları bakımından oldukça merak edilmektedir.

Fransa Asgari Ücret
Fransa Asgari Ücret 2023 Fransa'da Asgari Ücret Ne Kadar ? 3

Fransa Asgari Ücret 2023

 • Fransa’daki mevcut asgari ücret 2023 yılında aylık 1.709,28 Euro’dur. Bu ücret 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Buna karşın daha önce değinildiği gibi ülkede bu ücret ile geçinen kişi sayısı oldukça azdır. Ülkede ortalama asgari ücret 1883 Euro’dur. Bu veriler dikkate alındığında Fransa’da verilen asgari ücretin dünyanın pek çok ülkesinden daha fazla ve Avrupa’daki diğer ülkelere kıyasla da ortalamanın üzerinde olduğu görülmektedir.

Fransa’daki En Popüler Meslekler ve Maaşları 2023

 • 1. Doktor: ortalama brüt maaş €7,500
 • 2. Avukat: ortalama brüt maaş €6,500
 • 3. Bilgisayar Mühendisi: ortalama brüt maaş €5,500
 • 4. İnşaat Mühendisi: ortalama brüt maaş €5,000
 • 5. Finansal Analist: ortalama brüt maaş €4,500
 • 6. Yönetici: ortalama brüt maaş €4,000
 • 7. İşletme Yöneticisi: ortalama brüt maaş €3,500
 • 8. Pazarlama Yöneticisi: ortalama brüt maaş €3,000
 • 9. Öğretmen: ortalama brüt maaş €2,800
 • 10. Hemşire: ortalama brüt maaş €2,200

Fransa Ekonomisi

Fransa alım gücü dikkate alındığında dünyanın en büyük alım gücüne sahip dokuzuncu ülkesidir. Avrupa’ya bakıldığında ise en büyük ikinci ülkedir. Bu veriye bakıldığında ekonomisinin oldukça sağlam yapılı olduğu görülmektedir. Bu sağlam yapı beraberinde ülke vatandaşları için oldukça refah bir yaşam düzeyi getirmektedir. 

Fransa asgari ücret tarifesine sahip olan bir ülke olmak ile birlikte vatandaşların çoğu asgari ücret seviyesinin üzerinde maaş almaktadır. Bireysel hak ve özgürlüklerin anavatanı olan bu ülkede işçi ve çalışanların hakları oldukça titiz bir şekilde gözetilmekte ve bu açıdan dünyanın en çok bireysel haklara sahip olunan ve özgürlükçü ülkelerinden biridir.

 Dünya’nın ilk 500 şirketinin içerisinde 31 Fransız firması yer almaktadır. Ülkenin kişi başı milli geliri 38590 Euro’dur işsizlik oranı %9 civarındadır. Bu açıdan ülkede işsizliğin oldukça az ve istihdamın yüksek olduğu ve kişi başına düşen milli gelirden ülkedeki vatandaşların gayet refah bir şekilde yaşadıkları çıkarımları yapılabilmektedir. 

Fransa’da Yaşam Şartları

 Fransa asgari ücret düzeyleri meslek gruplarına göre de değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin asgari bir mühendis maaşı 3100 Euro, bir doktor maaşı 7560 Euro ve bir garson maaşı 1500 euro seviyesindedir. Tüm bu verilere bakıldığında Fransa’da yaşam standartlarının üst düzey olduğu görülmektedir. Bu nedenle Fransa Avrupa içinden ve dışından çok sayıda mülteci ve işçi göçü alan bir ülke konumundadır. Buna ek olarak Cezayir ve Tunus gibi eski Fransa sömürgesi olan ülkelerden de çok sayıda kişi Fransa’ya çalışmaya gelmektedir. Bu anlamda Fransa’nın iş hayatında çeşitli ülke ve kültürlerden insanlar görülebilmekte ve Fransa çok kültürlü bir yapı teşkil etmektedir. Buna karşın Fransız insanların oldukça soğuk oldukları da bilinen bir gerçektir.

Fransa Asgari Ücret 2023 Yılında Ne Kadar

Fransa’daki mevcut asgari ücret 2023 yılında aylık 1.709,28 Avro’dur. Bu ücret 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İsviçre’de Yaşam Şartları Nasıldır?

Fransa asgari ücret düzeyleri meslek gruplarına göre de değişiklik gösterebilmektedir

4.7/5 - (20 Değerlendirme

About the author

Fiyatlisto

Fiyatlisto, fiyatlist.com admin yazarıdır. 17 yıllık internet geçmişi olan Fiyatlisto, big data uzmanıdır. En güncel fiyat listelerini derler toplar ve paylaşır.

Leave a Comment

Kopyalamak yasak