İlaç Fiyatları

Tecentriq Fiyatları

tecentriq fiyatlari 2791
Written by Fiyatlisto

Tecentriq fiyat 2024 yazımızla sizlerleyiz. Son zamanlarda hastaların sıklıkla araştırdığı ilaçlardan olan Tecentriq fiyatları da merak konusu. Bu nedenle Tecentriq 1200 mg fiyatı, Tecentriq  20 ml fiyatları, Tecentriq Çözelti  ne kadar güncel olarak eczanelerden ve online ilaç fiyatları paylaşan sitelerden araştırarak liste haline getirdik. Ayrıca Tecentriq nedir ne işe yarar ve yan etkileri hakkında da bilgilendirme yaptık.

Tecentriq Fiyatları 2024

Tecentriq fiyatları, araştırma geliştirme maliyetleri, üretim maliyetleri, patent süreleri, pazar rekabeti, ülke düzenlemeleri ve sağlık sigortası kapsamı gibi pek çok faktörden etkilenir. Ayrıca, küresel ekonomik ve siyasi gelişmeler de Tecentriq fiyatlarını etkileyebilir. Bu nedenle, ilaç fiyatlarındaki dalgalanmalar, hastalar, sağlık hizmeti sağlayıcıları ve ilaç şirketleri için önemli bir konudur

  • Eczanelerden aldığımız son fiyat bilgilerine göre yapılan son zamlarla birlikte güncel Tecentriq fiyatları 41,087.00 TL – 41,287.00 TL arasındadır.

Tecentriq 1200 mg Fiyat 2024

  • Eczanelerden aldığımız son fiyat bilgilerine göre güncel Tecentriq 1200 mg fiyatı 41,087.00 TL olarak belirlenmiştir..

Tecentriq 20 ml Fiyat 2024

  • Eczanelerden aldığımız son fiyat bilgilerine göre güncel Tecentriq 20 ml fiyatı 41,087.00 TL olarak belirlenmiştir..

Tecentriq Çözelti Fiyat 2024

  • Eczanelerden aldığımız son fiyat bilgilerine göre güncel Tecentriq Çözelti fiyatı 41,087.00 TL olarak belirlenmiştir..

Tecentriq Nedir Ne İşe Yarar?

TECENTRIQ, atezolizumab adlı etkin maddeyi içeren, kanser tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Monoklonal antikorlar olarak adlandırılan bir ilaç grubundadır. Monoklonal antikor vücuttaki belirli bir hedefi tanımak ve buna bağlanmak için tasarlanmış bir protein türüdür. Bu antikor bağışıklık siteminizin kanserle mücadele etmesine yardımcı olabilir.

Atezolizumab, Çin hamsteri yumurtalık (ÇHO) hücre dizisi kullanılarak üretilmiştir. TECENTRIQ, yetişkinlerde, akciğerleri etkileyen ve aşağıdaki özelliklerin görüldüğü, Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri (KHDAK) olarak adlandırılan kanser türünün tedavisinde kullanılır:

Vücudun diğer bölgelerine yayılma,
Önceki tedaviden sonra hastalığın tekrar ortaya çıkması.
Eğer kanser hücrelerinizde ALK, EGFR ya da ROS adlı genlerde spesifik bir mutasyon (genetik bir hata) varsa, TECENTRIQ tedavinizde kullanılmayacaktır. TECENTRIQ, yetişkinlerde akciğerleri etkileyen Küçük Hücreli Akciğer Kanseri (KHAK) olarak adlandırılan kanser türünün tedavisinde, aşağıdaki özelliği sağladığınız durumda kullanılır:

Yaygın evre KHAK için daha önceden kemoterapi tedavisi almadığınızda.
TECENTRIQ size karboplatin ve etoposid adlı ilaçlarla birlikte verilir. TECENTRIQ, yetişkinlerde Ürotelyal Karsinom olarak adlandırılan bir mesane kanseri türünün tedavisinde, aşağıdaki özelliği sağladığınız durumlarda kullanılır:
Kanseriniz vücudun diğer bölgelerine yayıldıysa, daha önce başka bir ilaç ile tedavi edilmediyseniz ve tümör hücrelerinizde PD-L1 adlı protein %5’ten fazla oranda bulunuyorsa, TECENTRIQ size platin içeren kemoterapi ilaçları ile birlikte verilir.
Kanseriniz vücudun diğer bölgelerine yayıldıysa ve daha önce başka bir ilaç ile tedavi edilmediyseniz, sisplatin kullanmaya uygun bir aday değilseniz ve tümör hücrelerinizde PD-L1 adlı protein %5’ten fazla oranda bulunuyorsa, TECENTRIQ size tek başına verilir.

TECENTRIQ, yetişkinlerde Hepatoselüler Karsinom olarak adlandırılan bir karaciğer kanseri türünün tedavisinde, aşağıdaki özelliği sağladığınız durumda kullanılır:
Operasyon ile çıkartılamayan karaciğer kanseriniz varsa ve daha önce sistemik tedavi almadıysanız, TECENTRIQ size bevacizumab adlı ilaçla birlikte verilir.

TECENTRIQ, vücudunuzdaki “PD-L1” olarak adlandırılan bir proteine bağlanarak etki eder. Bu protein, vücuttaki bağışıklık sisteminin yeterince iyi çalışmamasına yol açar; bağışıklık hücrelerinin kanser hücrelerine saldırmasını engeller. TECENTRIQ, bu proteine bağlanarak bağışıklık sisteminizin kanserinizle mücadele etmesine yardımcı olur. TECENTRIQ diğer anti-kanser ilaçları ile birlikte verilebilir. Kullandığınız diğer anti-kanser ilaçlarının kullanma talimatlarını okumanız da önemlidir. Bu ilaçlar hakkında herhangi bir sorunuz olduğunda doktorunuza danışınız. TECENTRIQ, 20 mL flakon içinde, berrak, renksiz ila hafif sarımsı renkte bir sıvıdır.

Tecentriq Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi TECENTRIQ de yan etkilere neden olabilir ancak bu yan etkiler herkeste görülmeyebilir.

Aşağıda belirtilen yan etkileri fark ederseniz veya bu yan etkiler kötüleşirse hemen doktorunuza söyleyiniz. Yan etkiler son dozunuzdan haftalar veya aylar sonra meydana gelebilir. Kendinizi başka ilaçlarla tedavi etmeye çalışmayınız. TECENTRIQ’in tek başına kullanıldığı klinik çalışmalarda aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir:

Çok yaygın:
Ateş
Bulantı
Kusma
Çok halsiz hissetmek (yorgunluk)
Enerji eksikliği
Deride kaşıntı
İshal
Eklem ağrısı
Döküntü
İştah kaybı
Nefes darlığı
İdrar yolları enfeksiyonu
Sırt ağrısı
Öksürük
Kas ve kemik ağrısı
Baş ağrısı

Yaygın:
Akciğerlerin iltihabı (pnömonit)
Akciğer iltihabına bağlı, nefes darlığına yol açabilen düşük oksijen düzeyleri (hipoksi)
Karın ağrısı
Karaciğer iltihabı
Karaciğerde iltihap belirtisi olabilecek, karaciğer enzimlerinde yükselme (test sonuçlarında görülür)
Yutma güçlüğü
Kanda düşük potasyum (hipokalemi) veya sodyum (hiponatremi) düzeylerinin görüldüğü test sonuçları
Düşük kan basıncı (hipotansiyon)
Tiroid bezinin yetersiz çalışması (hipotiroidizm)
Alerjik tepki (infüzyona bağlı tepki veya aşırı duyarlılık veya anaflaksi)
Grip benzeri hastalık
Ürperme
Bağırsak iltihabı
Kanama veya morarmalara daha yatkın hale gelmenize sebep olabilecek olan düşük trombosit sayımı
Burun tıkanıklığı (nazal konjesyon)
Yüksek kan şekeri
Soğuk algınlığı
Ağız-boğaz ağrısı
Ciltte kuruma
Böbrek testlerinde anormallik (olası böbrek hasarı)
Tiroid bezinin aşırı çalışması (hipertiroidizm)

Yaygın olmayan:
Pankreas iltihabı
Guillain-Barre sendromu belirtileri olabilecek olan hissizlik ve paralizi (felç)
Omurilik ve beyni çevreleyen zarın iltihabı
Düşük adrenal hormon düzeyleri
Tip 1 diyabet (şeker hastalığı)
Kas iltihabı (miyozit)
Kalınlaşmış ciltte kırmızı, kuru, pullu lekeler (sedef hastalığı)
Böbreklerin iltihabı
Ciltte kaşıntı, kabarma, soyulma veya yara ve/veya ağız, burun, boğaz veya genital bölgede şiddetli olabilen ülserler (şiddetli cilt reaksiyonları)
Seyrek:
Kalp kası iltihabı (myokardit)
Kas güçsüzlüğüne neden olabilen bir hastalık olan Myastenia gravis
Beynin alt kısmında yer alan hipofiz bezinin iltihabı
Göz iltihabı (üveit)

Raporlanan diğer yan etkiler (Sıklığı bilinmiyor):
Sık ve ağrılı idrar yapma, idrara çıkma ihtiyacı, idrarda kan, alt karında ağrı veya baskı gibi belirtileri içeren mesane iltihabı
TECENTRIQ’in diğer kanser ilaçlarıyla kombinasyon halinde kullanıldığı klinik çalışmalarda aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir:

Çok yaygın:
Yorgunluğa ve nefes darlığına sebep olabilecek, düşük kırmızı kan hücresi sayımı
Enfeksiyon riskinde artışa neden olabilecek, ateş ile birlikte veya tek başına, düşük beyaz kan hücresi sayımı (nötropeni, lökopeni)
Kanama veya morarmalara daha yatkın hale gelmenize sebep olabilecek olan düşük trombosit sayımı (trombositopeni)
Kabızlık
Hissizlik, ağrı ve/veya motor fonksiyon kaybı ile sonuçlanan sinir hasarı (periferal nöropati)
Tiroid bezinin yetersiz çalışması (hipotiroidizm)
İştah kaybı
Nefes darlığı
İshal
Bulantı
Deride kaşıntı
Döküntü
Eklem ağrısı
Çok halsiz hissetmek (yorgunluk)
Ateş
Baş ağrısı
Öksürük
Kas ve kemik ağrısı
Kusma
Sırt ağrısı
Enerji eksikliği
Akciğer enfeksiyonu
Saç dökülmesi
Yüksek kan basıncı (hipertansiyon)
Kollarda ve bacaklarda şişme

Yaygın:
Kanda düşük potasyum (hipokalemi) veya sodyum (hiponatremi) düzeylerinin görüldüğü test sonuçları
Ağız veya dudakların iltihabı
Ses kısılması (disfoni)
İdrarda protein görülmesi (proteinüri)
Halsizliğe ve kas kramplarına, kol ve bacaklarda hissizlik ve ağrıya neden olabilecek düşük magnezyum seviyeleri (hipomagnezemi)
Bayılma
Karaciğer iltihabının belirtisi olabilecek yükselmiş karaciğer enzimleri (testlerde gösterilmiştir.)
Tat almada bozukluk (disguzi)
Enfeksiyon riskinde artışa neden olabilecek düşük lenfosit sayısı (beyaz kan hücresi gibi)
Anormal böbrek testi (olası böbrek hasarı)
Tiroid bezinin fazla çalışması (hipertiroidizm)
Baş dönmesi
İnfüzyon ile ilişkili reaksiyonlar
Kanda şiddetli enfeksiyon (sepsis)

Yaygın olmayan:
Kalınlaşmış ciltte kırmızı, kuru, pullu lekeler (sedef hastalığı)
Ciltte kaşıntı, kabarma, soyulma veya yara ve/veya ağız, burun, boğaz veya genital bölgede şiddetli olabilen ülserler (şiddetli cilt reaksiyonları)
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

[openquestionmicro]

Tecentriq Fiyatları 2024 Yılında Hangi Aralıklardadır?

[closequestionmicro] Tecentriq fiyatları 2024 yılında 41,087.00 TL – 41,287.00 TL arasında seyretmektedir. [endanswermicro]
[morequestionmicro]

Tecentriq Eczane Fiyatı Ne Kadar?

[closequestionmicro] Tecentriq eczane fiyatı 2024 yılında 41,087.00 TL olarak belirtilmiştir. [endfaqmicro]

5/5 - (17 Değerlendirme

About the author

Fiyatlisto

Fiyatlisto, fiyatlist.com admin yazarıdır. 17 yıllık internet geçmişi olan Fiyatlisto, big data uzmanıdır. En güncel fiyat listelerini derler toplar ve paylaşır.

Leave a Comment

Kopyalamak yasak